พิธีมหาพุทธาภิเษกและพิธีเททองหล่อ 'พระพุทธมงคลคีรีขันธ์'

   1480647941745       เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษกและพิธีเททองหล่อ "พระพุทธมงคลคีรีขันธ์" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในมหามลคลเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ มณฑลพิธีวัดธรรมิการามวรวิหาร อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.