เปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

1476253026215

       เมื่อวันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ และข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด ชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีนายชูวิทย์ สีวัง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหนู นายนเรนทร์ฤทธิ์ วุฒิหาญ เจ้าหน้าที่เน็ตอาสา DTAC นำชุมชน ฯลฯ ร่วมเปิดโครงการฯ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน การเพิ่มศักยภาพในการติดต่อสื่อสาร การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงาน รวมทั้งการส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการค้าออนไลน์

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.