มอบของที่ระลึกในวาระเกษียณอายุ

1wv0dugjr4tbt3

        เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวธมลวรรณ ณ พัทลุง หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติ พร้อมข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ร่วมมอบของที่ระลึกในวาระเกษียณอายุ แด่รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายวิรัตน์ ทำนุราศรี

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.