รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2559

pok359

 1. ส่วนหน้า
 2. บทที่ 1 สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
 3. บทที่ 2 สถิติแรงงาน
 4. บทที่ 3 สถิติการศึกษา การฝึกอบรม
 5. บทที่ 4 สถิติสุขภาพ
 6. บทที่ 5 สถิติเกี่ยวกับหญิงและชาย
 7. บทที่ 6 สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน
 8. บทที่ 7 สถิติด้านสังคม ประชากรศาสตร์และสถิติอื่นๆ
 9. บทที่ 8 สถิติบัญชีประชาชาติ
 10. บทที่ 9 สถิติการเกษตร การป่าไม้ และการประมง
 11. บทที่ 10 สถิติอุตสาหกรรม
 12. บทที่ 11 สถิติพลังงาน
 13. บทที่ 12 สถิติการขนส่ง
 14. บทที่ 13 สถิติการสื่อสาร
 15. บทที่ 14 สถิติการท่องเที่ยว
 16. บทที่ 15 สถิติเงินตรา การเงินการประกันภัย
 17. บทที่ 16 สถิติการคลัง
 18. บทที่ 17 สถิติราคา
 19. บทที่ 18 สถิติด้านเศรษฐกิจอื่นๆ
 20. บทที่ 19 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 21. บทที่ 20 สถิติอุตุนิยมวิทยา


 

 

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.