ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

13055349 1227517833940009_2289641149453679062_nนางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวธมลวรรณ ณ พัทลุงหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ นำทีมเจ้าหน้าที่เดินหน้าประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 กับผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด อัยการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีเมืองประจวบคีรีขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน และหัวหน้าหน่วยงานภาคเอกชน ในวันที่ 26 เมษายน 2559

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.