โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 12805787 1181251825233277_540810587739751244_n        เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.ทวี นริสศิริกุล นำทีมข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ "วันมาฆบูชา" ประจำปี 2559 ณ วัดธรรมิการามวรวิหาร ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนางสาวธมลวรรณ ณ พัทลุง หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติ เข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.