การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2559

    rong3      รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายวิรัตน์ ทำนุราศรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2559 ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30–12.00น. ณ ห้องประชุมช่องกระจกชั้น4ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยนางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.