กิจกรรม Bike for dad

IMG 8893       เมื่อวันที่  11  ธันวาคม 2558  นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรม Bike for dad กันอย่างสนุกสนาน และพร้อมเพียงกัน

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.