โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่

 12285987 1120156348009492_1640011808_n      โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของบุคลากร สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เจ้าหน้าที่ร่วมมือร่วมใจกันทำความสะอาดและจัดสถานที่ห้องให้น่าอยู่น่าทำงาน  เมือวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา

    

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.