รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2558

pok2558

Attachments:
Download this file (1.ปกและส่วนหน้า.pdf)1.ปกและส่วนหน้า.pdf[ ]19379 Kb
Download this file (2.บทที่ 1 สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ.pdf)2.บทที่ 1 สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ.pdf[ ]1018 Kb
Download this file (3.บทที่ 2 สถิติแรงงาน.pdf)3.บทที่ 2 สถิติแรงงาน.pdf[ ]1300 Kb
Download this file (4.บทที่ 3 สถิติการศึกษา การฝึกอบรม.pdf)4.บทที่ 3 สถิติการศึกษา การฝึกอบรม.pdf[ ]1511 Kb
Download this file (5.บทที่ 4 สถิติสุขภาพ.pdf)5.บทที่ 4 สถิติสุขภาพ.pdf[ ]897 Kb
Download this file (6.บทที่ 5 สถิติเกี่ยวกับหญิงและชาย.pdf)6.บทที่ 5 สถิติเกี่ยวกับหญิงและชาย.pdf[ ]735 Kb
Download this file (7.บทที่ 6 สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน.pdf)7.บทที่ 6 สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน.pdf[ ]773 Kb
Download this file (8.บทที่ 7 สถิติด้านสังคม ประชากรศาสตร์ และสถิติอื่นๆ.pdf)8.บทที่ 7 สถิติด้านสังคม ประชากรศาสตร์ และสถิติอื่นๆ.pdf[ ]332 Kb
Download this file (9.บทที่ 8 สถิติบัญชีประชาชาติ.pdf)9.บทที่ 8 สถิติบัญชีประชาชาติ.pdf[ ]499 Kb
Download this file (_10.บทที่ 9 สถิติการเกษตร การป่าไม้ และการประมง.pdf)_10.บทที่ 9 สถิติการเกษตร การป่าไม้ และการประมง.pdf[ ]1119 Kb
Download this file (_11.บทที่ 10 สถิติอุตสาหกรรม.pdf)_11.บทที่ 10 สถิติอุตสาหกรรม.pdf[ ]836 Kb
Download this file (_12.บทที่ 11 สถิติพลังงาน.pdf)_12.บทที่ 11 สถิติพลังงาน.pdf[ ]235 Kb
Download this file (_13.บทที่ 12 สถิติการขนส่ง.pdf)_13.บทที่ 12 สถิติการขนส่ง.pdf[ ]975 Kb
Download this file (_14.บทที่ 13 สถิติการสื่อสาร.pdf)_14.บทที่ 13 สถิติการสื่อสาร.pdf[ ]521 Kb
Download this file (_15.บทที่ 14 สถิติการท่องเที่ยว.pdf)_15.บทที่ 14 สถิติการท่องเที่ยว.pdf[ ]276 Kb
Download this file (_16.บทที่ 15 สถิติเงินตรา การเงิน การประกันภัย.pdf)_16.บทที่ 15 สถิติเงินตรา การเงิน การประกันภัย.pdf[ ]611 Kb
Download this file (_17.บทที่ 16 สถิติการคลัง.pdf)_17.บทที่ 16 สถิติการคลัง.pdf[ ]708 Kb
Download this file (_18บทที่ 17 สถิติราคา.pdf)_18บทที่ 17 สถิติราคา.pdf[ ]281 Kb
Download this file (_19.บทที่ 18 สถิติด้านเศรษฐกิจอื่นๆ.pdf)_19.บทที่ 18 สถิติด้านเศรษฐกิจอื่นๆ.pdf[ ]810 Kb
Download this file (_20.บทที่ 19 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.pdf)_20.บทที่ 19 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.pdf[ ]615 Kb
Download this file (_21.บทที่ 20 สถิติอุตุนิยมวิทยา.pdf)_21.บทที่ 20 สถิติอุตุนิยมวิทยา.pdf[ ]506 Kb
Download this file (_22.ตารางตัวชี้วัด58.pdf)_22.ตารางตัวชี้วัด58.pdf[ ]175 Kb

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.