พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

12188466 1106692756022518_1513090208_n     นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และข้าราชการ พนักงานราชการร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและความกตัญญูกตเวทีในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน เมือวันที่  23 ตุลาคม 2558 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.