การจัดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาค เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558

motherนางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นราชสักการะเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลพิเศษยิ่ง เมื่อวันพุธ ที่ 12 สิงหาคม 2558 ณ มณฑลพิธีลานเอนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.