การจัดเก็บข้อมูลการค้าบริเวณชายแดนด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

11748776 1048759765149151_236126209_nเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา เวลา 13.30 น ท่านสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสิงขร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในเรื่องการจัดเก็บข้อมูลการค้าบริเวณชายแดนด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวณุวรรณา อนันตกิจไพศาล เป็นประธานในที่ประชุมclickhere

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.