สำนักงานที่ดิน รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจบริการ

1434033446175นางพรทิพย์ โพธิครูประเสิฐ สถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้าร่วมประชุม ของหน่วยงานสำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในเรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ /สาขา /อำเภอ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย "สำนักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส ใสใจบริการ" เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 เวลา 18.30 น.ณ โรงแรม @t1434033443944

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.