งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ ๒๕๕๘

11106360 987415111283617_267458352_n

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้าร่วมพิธีงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ของทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีบรรดาหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมพิธีในวันดังกล่าวฯ

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.