วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๘

11125813 987836497908145_1469653142_n

             สถิติจังหวัดประจวบค่ีรีขันธ์  นางพรทิพย์  โพธิครูประเสริฐ  พร้อมราชการในสำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และบรรดาหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ได้เข้าร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องใน  "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน  ประจำปี ๒๕๕๘" ในวันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องเกาะหลัก(ชั้น๕) ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11117398 987836507908144_497316472_n 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.