ส่วนงานบริการข้อมูลข่าวสาร ศูนย์ดำรงธรรมประจวบคีรีขันธ์

banner dcopbbb 2yellow2 

  pok 0

 

kumue prb
3 grup travel
oun tel
dansingkon

โครงสร้างเจ้าหน้าที

sturk

 เวรประจำศูนย์  

    day

ขั้นตอนการให้บริการ

konton

จำนวนผู้ใช้บริการ

service 

ข่าวประชาสัมพันธ์
รัฐบาลกัมพูชาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ ด้านการให้บริการภาครัฐของรัฐบาลไทย
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.