โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ของสำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนตุลาคม ๒๕๕๘

ลำดับที่

โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล

คาบปฏิบัติงานสนาม

 สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๘

๑ - 12 ต.ค. 58

2

   ผนวก การย้ายถิ่นของประชากรพ.ศ. 2558

 ๑ - 12 ค.ค. 58

 3 

 สำรวจสุขภาพจิด (ความสุข) คนไทย พ.ศ. 2558

 ๑ - 12 ต.ค. 58

4

 สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๘

7 - 20 ต.ค. 58

5

 สำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. 2558 - 2559

  10 - 25 ต.ค. 58

 6 

 สำรวจยอดขายรายไตรมาส ที่3 พ.ศ. 2558

 1 - 20 ต.ค. 58

7

 สำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๘

 1 - 31 ต.ค. 58

  

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.