โครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข"

       11004206 963723523652776_2144150343_n

โครงการ"เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข"

       เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ที่่ผ่านมา  เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทุกท่าน ได้พร้อมใจกัน จัดทำโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" โดยผลลัพธ์จากความเหน็ดเหนื่อยในครั้งนี้ก็คือ การได้สถานที่ทำงานที่สะอาดเรียบร้อย น่าทำงาน และเพิ่มความสามัคคีกันในหน่วยงาน

 11008871 963724753652653_1422084165_n11016577 963725793652549_1821599389_n11024597 966422133382915_7397246943166958395_n

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.