รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ.2557

samud572

Attachments:
Download this file (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.pdf)จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.pdf[ ]24688 Kb
Download this file (บทที่1สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเหคะ.pdf)บทที่1สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเหคะ.pdf[ ]3393 Kb
Download this file (บทที่2สถิติแรงงาน.pdf)บทที่2สถิติแรงงาน.pdf[ ]1738 Kb
Download this file (บทที่3สถิติการศึกษา.pdf)บทที่3สถิติการศึกษา.pdf[ ]2430 Kb
Download this file (บทที่4สถิติสุขภาพ.pdf)บทที่4สถิติสุขภาพ.pdf[ ]1591 Kb
Download this file (บทที่5สถิติเกี่ยวกับหญิงชาย.pdf)บทที่5สถิติเกี่ยวกับหญิงชาย.pdf[ ]1285 Kb
Download this file (บทที่6สถิติรายได้และรายจ่าย.pdf)บทที่6สถิติรายได้และรายจ่าย.pdf[ ]1375 Kb
Download this file (บทที่7สถิติด้านสังคมประชากร.pdf)บทที่7สถิติด้านสังคมประชากร.pdf[ ]1501 Kb
Download this file (บทที่8สถิติบัญชีประชาชาติ.pdf)บทที่8สถิติบัญชีประชาชาติ.pdf[ ]1197 Kb
Download this file (บทที่9สถิติการเกษตร.pdf)บทที่9สถิติการเกษตร.pdf[ ]1767 Kb
Download this file (บทที่_10 สถิติอุตสาหกรรม.pdf)บทที่_10 สถิติอุตสาหกรรม.pdf[ ]1314 Kb
Download this file (บทที่_11สถิติพลังงาน.pdf)บทที่_11สถิติพลังงาน.pdf[ ]977 Kb
Download this file (บทที่_12สถิติขนส่ง.pdf)บทที่_12สถิติขนส่ง.pdf[ ]1592 Kb
Download this file (บทที่_13สถิติการสื่อสาร.pdf)บทที่_13สถิติการสื่อสาร.pdf[ ]1476 Kb
Download this file (บทที่_14สถิติการท่องเที่ยว.pdf)บทที่_14สถิติการท่องเที่ยว.pdf[ ]1019 Kb
Download this file (บทที่_15สถิติเงินตรา การเงิน.pdf)บทที่_15สถิติเงินตรา การเงิน.pdf[ ]1460 Kb
Download this file (บทที่_16สถิติการคลัง.pdf)บทที่_16สถิติการคลัง.pdf[ ]1362 Kb
Download this file (บทที่_17 สถิติราคา.pdf)บทที่_17 สถิติราคา.pdf[ ]998 Kb
Download this file (บทที่_18สถิติด้านเศรษฐกิจและอื่นๆ.pdf)บทที่_18สถิติด้านเศรษฐกิจและอื่นๆ.pdf[ ]1507 Kb
Download this file (บทที่_19สถิติทรัพยากรธรรมชาติ.pdf)บทที่_19สถิติทรัพยากรธรรมชาติ.pdf[ ]1380 Kb
Download this file (บทที่_20สถิติอุตุนิยมวิทยา.pdf)บทที่_20สถิติอุตุนิยมวิทยา.pdf[ ]1312 Kb
Download this file (บทที่_21ตัวชี้วัด.pdf)บทที่_21ตัวชี้วัด.pdf[ ]112 Kb

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.