โครงสร้างและอัตรากำลัง

โครงสร้างและอัตรากำลัง

 

Screenshot 2018-02-25-14-51-37-1

Screenshot 2018-02-25-14-52-06-1Screenshot 2018-02-25-14-58-35-1

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.