ประกาศยกเลิก เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์

            สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์    ขอยกเลิกประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์   เนื่องจากมีครุภัณฑ์ตามประกาศบางรายการผิดพลาด    ทั้งนี้   

จะประกาศเรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ให้ทราบอีกครั้ง  เมื่อได้ดำเนินการถูกต้องเรียบร้อย

             ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.