เมืองประจวบคีรีขันธ์

สถานที่ท่องเที่ยว  

ลำดับที่ สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ตั้ง ตำบล โทรศัพท์ Website
1 ศาลหลักเมืองประจวบฯ ตั้งอยู่ถนนสละชีพ เกาะหลัก    
2 เขาช่องกระจก ตั้งอยู่ริมอ่าวประจวบฯ เกาะหลัก    
3 อ่าวน้อย เป็นอ่าวๆเล็กที่อยู่ถัดจากอ่าวประจวบฯ เกาะหลัก    
4 อ่าวมะนาว อยู่ไปทางตอนใต้ของอ่าวน้อยและอ่าวประจวบห่างจากตัวเมืองประจวบฯ 2 กม. เกาะหลัก 032-61-017,032-661-088-9  
5 หาดคลองวาฬ ตำบลคลองวาฬ คลองวาฬ    
6 วัดอ่าวน้อย(วัดเขาถ้ำ) ม.2 ตำบลอ่าวน้อย อ่าวน้อย    
7 อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ม.4 คลองวาฬ คลองวาฬ    
8 ด่านสิงขร ม.6 บ้านด่านสิงขร คลองวาฬ    

 โรงแรม 

ลำดับที่ ชื่อโรงแรม สถานที่ตั้ง ถนน ตำบล โทรศัพท์ ราคาต่อห้อง Website
1 หาดทอง 21 สู้ศึก ประจวบฯ 032-601050-6 750-1,600 http://www.hadthong.com
2 สุขสันต์ 11 สู้ศึก ประจวบฯ 032-611145 390-650  
3 ประจวบบีช 123 สู้ศึก ประจวบฯ 032-601288 650-1,100 http://www.prachuapbeach.com
4 ประจวบสุข 69-71 สู้ศึก ประจวบฯ 032-611019 150-350  
5 ซันบีชเกสท์เฮ้าท์ 160 ชายทะเล ประจวบฯ 032-604770 700-1,000 http://www.sunbeach-guesthouse.com
6 โกลเด้นบีช 113 สวนสน ประจวบฯ 032-551199 500-1,200  
7 เกาะหลัก รีสอร์ท 171/20 สวนสน ประจวบฯ 032-604854 700-1,000 http://www.chiewocha.com
8 บ้านบางนางรม 137/1 สวนสน ประจวบฯ 032-604841 500-800  
9 บ้านชมพู 119/2 โบสถ์คริสต์ ประจวบฯ 089-9959773/089-4970670 700 http://www.baanchomphu.com
10 บ้านพักสุขใจ 77 สุขใจ ประจวบฯ 032-601842 300-400  
11 แฮปปี้อินน์ 149-159/1 สวนสน ประจวบฯ 032-602082 400-500  
12 ประจวบเพลส 45/1 ซ.6 สละชีพ ประจวบฯ 032-604811 650-800 http://www.prachuabplace.net
13 ยุติชัย 115 ก้องเกียรติ ประจวบฯ 032-611055 160-500  
14 อินทิรา 120 พิทักษชาติ ประจวบฯ 032-611418 200-250  
15 คุ้มจ้าวลาย 5/1 ประจวบ ประจวบฯ 032-601119 250-450  
16 บ้านประสารสุข 63 เกาะหลัก ประจวบฯ 032-550513 500  
17 แตงเบร์ด แอนด์ เบรคฟาสท์ 133/7 มหาราช 2 ประจวบฯ 032-611377 400-800  
18 บ้านพักลัคเฮ้าท์ 47 สุขใจ ประจวบฯ 032-611480 450  
19 เรือนชบา รีสอร์ท - สุขใจ ประจวบฯ 032-604648-50 450-550  
20 อุ่นตะวัน 218/1 สละชีพ ประจวบฯ 032-604931 550  
21 บ้านพักนารอง 19 นารอง ประจวบฯ 032-604713/089-4155325 400-600  
22 ปาหนันรีสอร์ท   สละชีพ ประจวบฯ      
23 ที่พัก กองบิน 5 - - - 032-661088-90 กด 0 900-3,800  
24 ดอนเหียง รีสอร์ท - ดอนเหียง เกาะหลัก 032-550199 300-400  
25 วราวรรณรีสอร์ท 23/45 หนองขาม เกาะหลัก 032-604888 550-1,200 http://www.warawan-resort.com
26 ดอนทรายเพลส 28/1-10 ม.5 สุขจิต เกาะหลัก 032-604460/032-550508 250-490  
27 ไพรเว็ท รีสอร์ท 59/1 สุขสมบูรณ์ เกาะหลัก 032-603777-8 450-1,500 http://www.PrivateResort.Prachuaptown.com
28 เพชร & พลอย ม.4 - เกาะหลัก 089-9100444 400  
29 ประจวบอินท์ ม.8 - เกาะหลัก - 150-250  
30 พุพยอม ม.8 - เกาะหลัก 084-4105389 200-300  
31 พานทอง ม.8 - เกาะหลัก 087-1706823 200-300  
32 หนองขามเฮ้าส์ ม.8 - เกาะหลัก 083-3171463 250-350  
33 ไร่ดำรงสกุลรีสอร์ท&โฮมสเตย์ 168 ม.8 หนองขาม เกาะหลัก 087-1087042 550-3,500 http://www.raidamrongsakul.9nha.com
34 สบายใจรีสอร์ท ม.10 - เกาะหลัก - 400  
35 บ้านชาวเล รีสอร์ท 344/2 ม.2 - คลองวาฬ 081-3784142,081-3157161 600-2,500  
36 ตรีชวารีสอร์ท ม.1 - คลองวาฬ 032-662010/085-2404029 2,700-5,100 http://www.tri-shawa.com
37 แคมป์สมาร์ท หว้ากอ 456/1 - คลองวาฬ 032-661947/087-1602477 - http://www.campsmartwagor.com
38 อารยารีสอร์ท 344/1 ม.1 - คลองวาฬ 032-661252/081-8587477 800-1,600  
39 ซี แซนด์ เฮ้าส์ รีสอร์ท 409/1 ม.1 - คลองวาฬ 032-661482 500-2,500  
40 รั้วไม่รีสอร์ท 557 ม.1 - คลองวาฬ 081-8113473 800-3,500  
41 ฟ้าทะลายโจร รีสอร์ท 358 ม.1  - คลองวาฬ 032-661162 500-1,500  
42 บ้านฟอร์ตี้ รีอร์ท 555/3 ม.1 - คลองวาฬ 032-661437 1200-2,500 http://www.baanfortyresort.com
43 ธนา คาบาน่า 556 ม.1 - คลองวาฬ 032-661789/081-8362768 1,200-2,000  
44 สุขทวี รีสอร์ท 280/4 ม.1 - คลองวาฬ 087-1548272 600-1,500 http://www.sukthawee.com
45 ครัวดาว รีสอร์ท 84 ม.1 - คลองวาฬ 032-661396/081-6658023 800-2,500  
46 บ้านริมทะเล รีสอร์ท 418/3 ม.1 ริมทะเล คลองวาฬ 032-661734/032-661919 800-2,000 http://www.baanrimtalaeresort.com
47 บ้านติดหาด รีสอร์ท 68 ม.1 - คลองวาฬ 032-661200/081-5274923 500-2,000  
48 ค.วาฬบุรี 68 ม.1 - คลองวาฬ 0 3266 1200/081-5274923 500-700 http://www.kawanburi-resort.com
49 บ้านริมหาด - - คลองวาฬ 032-661226 -  
50 คลองวาฬ บีช รีสอร์ท 286/13   ม.1 - คลองวาฬ 032-661880 800-2,500 http://www.klongwanbeachresort.com
51 บ้านในสวน 17/17 หมู่ 1 - คลองวาฬ 032-662070 400-700  
52 เปี่ยมสุข รีสอร์ท 7/4 ม.1 - คลองวาฬ 032-662078/086-9026392 600-1,500 http://www.peamsookresort.com
53 ตาม่องล่าย รีสอร์ท 12 อ่าวน้อย อ่าวน้อย 032-602332 300-500  
54 อ่าวน้อยซีวิว 202/3 ม.2 อ่าวน้อย อ่าวน้อย 032-604440 800-1,500 http://www.aownoiseaview.com
55 อ่าวน้อยบีชรีสอร์ท 206 ม.2 อ่าวน้อย อ่าวน้อย 032-601350 600-800  
56 กรทองเกสท์เฮ้าส์ 128/4 ม.4 - อ่าวน้อย 086-3691770 250-350  
57 บึงทองห้องพัก ม.4 - อ่าวน้อย 086-6228681 250-350  
58 เรือนปั้นหยา 239/1 ม.16 - อ่าวน้อย 081-9956495 400-450  
59 โรงแรมบ้านบึง 147/1 ม.16 - อ่าวน้อย 086-3002362 250-350  
60 บ้านพักริมฝาย ม.2 - อ่าวน้อย 086-9949952 250-350  
61 การ์เด้น วิว รีสอร์ท 88/2 ม.11 - อ่าวน้อย 032-603561    
62 ครอสทู รีสอร์ท ม.13 - อ่าวน้อย 032-603429 2,940-29,400  
63 กุยบุรี โฮเตล แอนด์รีสอร์ท ม.5 ปากคลองเกลียว บ่อนอก 032-820111 2,200-6,500  
64 ร้านชมวาฬ ม.6 ปากคลองเกลียว บ่อนอก 032-820133 500-700

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.