สภากาแฟยามเช้า

Picture Package 
สภากาแฟยามเช้า     
        การจัดประชุมสภากาแฟยามเช้า วันที่  28  พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมหาดทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้คือ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงพลังงาน ซึ่งเชิญหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดเข้าร่วม

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.