เทศกาลงานหัวหินรำลึก ประจำปี 2557

sorveyเทศกาลงานหัวหินรำลึกประจำปี 2557

  สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนาม ออกสำรวจข้อมูลภายในงานเทศกาล งานหัวหินรำลึกประจำปี 2557ในครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26เมษายน-3 พฤษภาคม 2557 โดยแบ่งการสำรวจออกเป็นสองส่วน คือการนับจำนวนผู้เที่ยวชมงาน โดยจะมีเจ้าหน้าที่นั่งประจำตามจุดเข้าออกงาน  และอีกส่วนหนึ่งคือการสำรวจความพึงพอใจในการเที่ยวชมงาน รอผลการสำรวจ

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.