ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4 ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ 0 3261 1310  โทรสาร 0 3261 1435  มหาดไทย 64162  64183
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.