ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค. 2548

 


 


                            


        ข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ร่วมพิธีเฉลิมฉลองครบรอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร่วมพิธีฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี และพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค. 2548

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.