เนื้อหา

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน"

pk12     นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมออกหน่วยบริการโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) ในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 07.00 น. ณ วัดวังก์พง ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี โดยมีท่าน ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดงานในการออกหน่วยบริการ ในครั้งนี้สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจของสำนักงานฯ และประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ

การดำเนินงานสร้างการรับรู้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ

net     วันที่ 15 ธันวาคม 2560 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นางจุฑามาศ สังข์น้อย ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประสานงาน สร้างเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อน การดำเนินงานการสร้างการรับรู้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้หารือกับนายเรืองฤทธ์ ชมพูผุดผ่อง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วิทยากรแกนนำของกศน. และนายขัตติยะ ชื่นอารมณ์ ผู้จัดการศูนย์วิศวกรรม ทีโอทีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

Screenshot 2017-12-12-14-16-18-1     วันที่ 9 ธันวาคม 2560 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบให้นางสาวสุนิตา ยิ่งเมือง พนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรม การจัดงานวันต่อต้าน คอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) โดยมี นายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาการเปรียญ วัดคลองวาฬ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

งานสัมมนา "เปิดเผย เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล"

Screenshot 2017-12-12-14-32-07-1     นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นางสาวขนิษฐา เย็นใส เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ด้านสถิติ) เข้าร่วมงานสัมมนา "เปิดเผย เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล" โดย นายณัฐวรรธน์ สุขวงศ์ตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2560 ณ อาคารสโมสร ชั้น2 สถาบันวิชาการ ทีโอที (TOT Acodemy) ถนนงามวงค์วาน

พิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรชน 8 ธันวาคม 2484

  Screenshot 2017-12-12-13-27-39-1   วันที่ 8 ธันวาคม 2560 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบให้นางสาวพัชราภรณ์ จงเจตน์ดี นักวิชาการสถิติชำนาญการ และนางสมิตานันท์ พรหมจักร ผู้ช่วยพนักงานสถิติ สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมการประกอบพิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรชน 8 ธันวาคม 2484ประจำปี 2560 เวลา 07.00น. ณ อนุสาวรีย์วีรชน 8 ธันวาคม 2484 โดยมี พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธาน

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.