เนื้อหา

รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2558

pok2558

Attachments:
Download this file (1.ปกและส่วนหน้า.pdf)1.ปกและส่วนหน้า.pdf[ ]19379 Kb
Download this file (2.บทที่ 1 สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ.pdf)2.บทที่ 1 สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ.pdf[ ]1018 Kb
Download this file (3.บทที่ 2 สถิติแรงงาน.pdf)3.บทที่ 2 สถิติแรงงาน.pdf[ ]1300 Kb
Download this file (4.บทที่ 3 สถิติการศึกษา การฝึกอบรม.pdf)4.บทที่ 3 สถิติการศึกษา การฝึกอบรม.pdf[ ]1511 Kb
Download this file (5.บทที่ 4 สถิติสุขภาพ.pdf)5.บทที่ 4 สถิติสุขภาพ.pdf[ ]897 Kb
Download this file (6.บทที่ 5 สถิติเกี่ยวกับหญิงและชาย.pdf)6.บทที่ 5 สถิติเกี่ยวกับหญิงและชาย.pdf[ ]735 Kb
Download this file (7.บทที่ 6 สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน.pdf)7.บทที่ 6 สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน.pdf[ ]773 Kb
Download this file (8.บทที่ 7 สถิติด้านสังคม ประชากรศาสตร์ และสถิติอื่นๆ.pdf)8.บทที่ 7 สถิติด้านสังคม ประชากรศาสตร์ และสถิติอื่นๆ.pdf[ ]332 Kb
Download this file (9.บทที่ 8 สถิติบัญชีประชาชาติ.pdf)9.บทที่ 8 สถิติบัญชีประชาชาติ.pdf[ ]499 Kb
Download this file (_10.บทที่ 9 สถิติการเกษตร การป่าไม้ และการประมง.pdf)_10.บทที่ 9 สถิติการเกษตร การป่าไม้ และการประมง.pdf[ ]1119 Kb
Download this file (_11.บทที่ 10 สถิติอุตสาหกรรม.pdf)_11.บทที่ 10 สถิติอุตสาหกรรม.pdf[ ]836 Kb
Download this file (_12.บทที่ 11 สถิติพลังงาน.pdf)_12.บทที่ 11 สถิติพลังงาน.pdf[ ]235 Kb
Download this file (_13.บทที่ 12 สถิติการขนส่ง.pdf)_13.บทที่ 12 สถิติการขนส่ง.pdf[ ]975 Kb
Download this file (_14.บทที่ 13 สถิติการสื่อสาร.pdf)_14.บทที่ 13 สถิติการสื่อสาร.pdf[ ]521 Kb
Download this file (_15.บทที่ 14 สถิติการท่องเที่ยว.pdf)_15.บทที่ 14 สถิติการท่องเที่ยว.pdf[ ]276 Kb
Download this file (_16.บทที่ 15 สถิติเงินตรา การเงิน การประกันภัย.pdf)_16.บทที่ 15 สถิติเงินตรา การเงิน การประกันภัย.pdf[ ]611 Kb
Download this file (_17.บทที่ 16 สถิติการคลัง.pdf)_17.บทที่ 16 สถิติการคลัง.pdf[ ]708 Kb
Download this file (_18บทที่ 17 สถิติราคา.pdf)_18บทที่ 17 สถิติราคา.pdf[ ]281 Kb
Download this file (_19.บทที่ 18 สถิติด้านเศรษฐกิจอื่นๆ.pdf)_19.บทที่ 18 สถิติด้านเศรษฐกิจอื่นๆ.pdf[ ]810 Kb
Download this file (_20.บทที่ 19 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.pdf)_20.บทที่ 19 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.pdf[ ]615 Kb
Download this file (_21.บทที่ 20 สถิติอุตุนิยมวิทยา.pdf)_21.บทที่ 20 สถิติอุตุนิยมวิทยา.pdf[ ]506 Kb
Download this file (_22.ตารางตัวชี้วัด58.pdf)_22.ตารางตัวชี้วัด58.pdf[ ]175 Kb

รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2559

pok359

 1. ส่วนหน้า
 2. บทที่ 1 สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
 3. บทที่ 2 สถิติแรงงาน
 4. บทที่ 3 สถิติการศึกษา การฝึกอบรม
 5. บทที่ 4 สถิติสุขภาพ
 6. บทที่ 5 สถิติเกี่ยวกับหญิงและชาย
 7. บทที่ 6 สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน
 8. บทที่ 7 สถิติด้านสังคม ประชากรศาสตร์และสถิติอื่นๆ
 9. บทที่ 8 สถิติบัญชีประชาชาติ
 10. บทที่ 9 สถิติการเกษตร การป่าไม้ และการประมง
 11. บทที่ 10 สถิติอุตสาหกรรม
 12. บทที่ 11 สถิติพลังงาน
 13. บทที่ 12 สถิติการขนส่ง
 14. บทที่ 13 สถิติการสื่อสาร
 15. บทที่ 14 สถิติการท่องเที่ยว
 16. บทที่ 15 สถิติเงินตรา การเงินการประกันภัย
 17. บทที่ 16 สถิติการคลัง
 18. บทที่ 17 สถิติราคา
 19. บทที่ 18 สถิติด้านเศรษฐกิจอื่นๆ
 20. บทที่ 19 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 21. บทที่ 20 สถิติอุตุนิยมวิทยา


 

 

 

 

รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ.2557

samud572

Attachments:
Download this file (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.pdf)จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.pdf[ ]24688 Kb
Download this file (บทที่1สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเหคะ.pdf)บทที่1สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเหคะ.pdf[ ]3393 Kb
Download this file (บทที่2สถิติแรงงาน.pdf)บทที่2สถิติแรงงาน.pdf[ ]1738 Kb
Download this file (บทที่3สถิติการศึกษา.pdf)บทที่3สถิติการศึกษา.pdf[ ]2430 Kb
Download this file (บทที่4สถิติสุขภาพ.pdf)บทที่4สถิติสุขภาพ.pdf[ ]1591 Kb
Download this file (บทที่5สถิติเกี่ยวกับหญิงชาย.pdf)บทที่5สถิติเกี่ยวกับหญิงชาย.pdf[ ]1285 Kb
Download this file (บทที่6สถิติรายได้และรายจ่าย.pdf)บทที่6สถิติรายได้และรายจ่าย.pdf[ ]1375 Kb
Download this file (บทที่7สถิติด้านสังคมประชากร.pdf)บทที่7สถิติด้านสังคมประชากร.pdf[ ]1501 Kb
Download this file (บทที่8สถิติบัญชีประชาชาติ.pdf)บทที่8สถิติบัญชีประชาชาติ.pdf[ ]1197 Kb
Download this file (บทที่9สถิติการเกษตร.pdf)บทที่9สถิติการเกษตร.pdf[ ]1767 Kb
Download this file (บทที่_10 สถิติอุตสาหกรรม.pdf)บทที่_10 สถิติอุตสาหกรรม.pdf[ ]1314 Kb
Download this file (บทที่_11สถิติพลังงาน.pdf)บทที่_11สถิติพลังงาน.pdf[ ]977 Kb
Download this file (บทที่_12สถิติขนส่ง.pdf)บทที่_12สถิติขนส่ง.pdf[ ]1592 Kb
Download this file (บทที่_13สถิติการสื่อสาร.pdf)บทที่_13สถิติการสื่อสาร.pdf[ ]1476 Kb
Download this file (บทที่_14สถิติการท่องเที่ยว.pdf)บทที่_14สถิติการท่องเที่ยว.pdf[ ]1019 Kb
Download this file (บทที่_15สถิติเงินตรา การเงิน.pdf)บทที่_15สถิติเงินตรา การเงิน.pdf[ ]1460 Kb
Download this file (บทที่_16สถิติการคลัง.pdf)บทที่_16สถิติการคลัง.pdf[ ]1362 Kb
Download this file (บทที่_17 สถิติราคา.pdf)บทที่_17 สถิติราคา.pdf[ ]998 Kb
Download this file (บทที่_18สถิติด้านเศรษฐกิจและอื่นๆ.pdf)บทที่_18สถิติด้านเศรษฐกิจและอื่นๆ.pdf[ ]1507 Kb
Download this file (บทที่_19สถิติทรัพยากรธรรมชาติ.pdf)บทที่_19สถิติทรัพยากรธรรมชาติ.pdf[ ]1380 Kb
Download this file (บทที่_20สถิติอุตุนิยมวิทยา.pdf)บทที่_20สถิติอุตุนิยมวิทยา.pdf[ ]1312 Kb
Download this file (บทที่_21ตัวชี้วัด.pdf)บทที่_21ตัวชี้วัด.pdf[ ]112 Kb

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.