พิธีเปิดนิทรรศกาล "ธ ๙ ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์"

พิธีเปิดนิทรรศกาล

     นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ "ธ ๙ ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" งานถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

     นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างสำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม "ร้อยเรียงดาวเรือง เบื้องหน้าพ่อ"

กิจกรรม

     เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งอยู่ในคณะทำงานฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม ร่วมแรงร่วมใจห่ออาหารกลางวัน ในกิจกรรม "ร้อยเรียงดาวเรือง เบื้องหน้าพ่อ" โดยผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (นายพัลลภ สิงหเสนี) เป็นประธาน วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • พิธีเปิดนิทรรศกาล

    พิธีเปิดนิทรรศกาล "ธ ๙ ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์"

  • พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

    พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระ

  • กิจกรรม

    กิจกรรม "ร้อยเรียงดาวเรือง เบื้องหน้าพ่อ"

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.