covid unicef

ข่าวมาใหม่

Previous
Next
  • โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2563

    โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า

  • "ดัชนีชี้วัดการจัดการน้ำ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยา

  • พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

    พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมง

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.