ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย

ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย

      นางพรทิพย์  โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับอาชีวศึกษาทั้ง 6 สถาบัน ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย 20 ก.ค. - 18 ส.ค. 2560 เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2560 เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมช่องกระจก ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดประชุมชี้แจงโครงการสำรวจข้อมูลผู... อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

กิจกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

      เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 นางพรทิพย์  โพธิครูประเสริฐ  สถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นำทีมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  โดยร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเทียนพรรษา  ณ วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง  วัดคลองวาฬ พระอาร... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย

    ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย

  • ผู้มีรายได้น้อย

    ผู้มีรายได้น้อย

  • กิจกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

    กิจกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.