ประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2561

ประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2561

     วันที่ 26 มกราคม 2561นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นางจุฑามาศ สังข์น้อย ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ เข้าร่วมการประชุมชี้แจง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2561 และแนวทางการปฏิบัติของกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการบริหารเชิงพื้นที่ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเก... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ VDO Conference ครั้งที่ 3/2561

ประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ VDO Conference ครั้งที่ 3/2561

     วันที่ 26 ธันวาคม 2560 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบาย ผสช. และร่วมประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ VDO Conference ครั้งที่ 3/2561 โดยนายภุชพงค์ โนดไธสง   ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธาน เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิ... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • ประชาสัมพันธ์งานภารกิจประจำเดือนกุมภาพันธ์2561

    ประชาสัมพันธ์งานภารกิจประจำเดือนกุมภาพันธ์2561

  • ประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2561

    ประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำ

  • ประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ VDO Conference ครั้งที่ 3/2561

    ประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ VDO Confere

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.