• สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561

    สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในคร

  • โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ.2561

    โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ.2561

  • โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

    โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.