• วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

    วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

  • การสำราจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.2562

    การสำราจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.2562

  • โครงการสภากาแฟ ประจำเดือน มีนาคม 2562

    โครงการสภากาแฟ ประจำเดือน มีนาคม 2562

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.