• กรมบัญชีกลาง พร้อมโอนเงินให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

    กรมบัญชีกลาง พร้อมโอนเงินให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการ

  • 6 ธันวาคม 2561 นิทรรศการศาสตร์พระราชา

    6 ธันวาคม 2561 นิทรรศการศาสตร์พระราชา

  • การจัดงานนิทรรศการวันดินโลก

    การจัดงานนิทรรศการวันดินโลก

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.