• ประชุมชี้แจงข้อข้าราชการแก่ผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2561

    ประชุมชี้แจงข้อข้าราชการแก่ผู้บริหารท้องถิ่น ครั้ง

  • พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561

    พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ เพื่อน้อมสำนึกใน

  • ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2561

    ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติราชการ

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.