• บทสรุปผลการสำรวจ Prachuap Running 2019

    บทสรุปผลการสำรวจ Prachuap Running 2019

  • พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล

    พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล

  • ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

    ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.