ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (แจงนับ)

ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (แจงนับ)

     เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดินหน้าประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (แจงนับ) โดยเดินหน้าประชาสัมพันธ์กับทางอำเภอ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ของแต่ละอำเภอ พร้อมมอบสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น ไวนิล โปสเตอร์ และ อ่านเพิ่มเติม...

รดน้ำขอพร วันสงกรานต์

รดน้ำขอพร วันสงกรานต์

     นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมรดน้ำขอพร ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และหัวหน้าส่วนราชการ เนื่องในวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ณ พิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

                        

  เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนางจุฑามาศ สังข์น้อย หัวหน้าปฏิบัติ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน   "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" และงานวันข้า... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (แจงนับ)

    ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (แจงนับ)

  • รดน้ำขอพร วันสงกรานต์

    รดน้ำขอพร วันสงกรานต์

  • วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

    วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระ

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.