งานภาระกิจประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2560

งานภาระกิจประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2560

     สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประชาสัมพันธ์งานภาระกิจประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2560

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยสถิติ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยสถิติ

     ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ ตามเอกสารแนบ

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยสถิติ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยสถิติ

     ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ ตามเอกสารแนบี

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • งานภาระกิจประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2560

    งานภาระกิจประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2560

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยสถิติ

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยสถิติ

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.