• พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ในทุกวันพระ

    พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรม

  • สื่อประชาสัมพันธ์

    สื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ประจำเดือน กันยายน 2561

  • โครงการประมวลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ.2561

    โครงการประมวลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ.2561

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.